I Sverige är psykisk ohälsa av olika slag det vanligaste hälsoproblemet. Lika många är drabbade av det som smärta av i rörelseorganen, det vill säga rygg, nacke och skelett.

Studier visar att cirka 25 procent av svenska kvinnor och 15 procent av männen har psykiatriska besvär som till exempel oro eller ångest. Det motsvarar runt 1,4 miljoner människor. Det är det fler kvinnor än män som har dessa besvär.

Om man tar med svårare psykiska sjukdomar i den psykiska ohälsa, som till exempel psykoser, depressioner och schizofreni, så räknar man med att runt 40 procent av Sveriges befolkning är drabbade.

Depression

Personer som utvecklar depression befinner sig ofta i pressade livssituationer. Utlösande händelser kan vara till exempel problem inom familjen eller äktenskapet, eller utvecklingskriser av olika slag.

Det kan också handla om hård arbetsbelastning eller olika livsstilsproblem, till exempel att man inte tillåter sig att vila och återhämta sig efter att man har varit utsatt för hård arbetsbelastning eller annan typ av stress.

Kanske man har svårt att lyssna på sina egna behov och istället vänjer sig vid att alltid hjälpa andra i första hand. Man måste ibland säga nej till personer i sin närhet för att inte bli helt uttömd själv.

Missbruk

Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige de senaste åren. Att dricka till vardags har inte bara blivit mer allmänt accepterat. Det anses också som en naturlig metod för avslappning i en stressad tillvaro.För många svenskar har alkohol gått från att vara en högtidsdryck för festliga tillfällen, till en njutningsfull belöning i vardagen. Inom missbruksvården räknar man med att omkring tio procent av Sveriges befolkning har missbruksproblem.

Oro och ångest

Oro och ångest kan betraktas som existentiella, vilket betyder att de är en del av livet. Inget liv utan faror och hot.

Ångest kan vara allt från lättare oro till ett sjukligt tillstånd där ångesten är orimlig och skrämmande. Då ger ångesten en känsla av kaos, katastrof och kontrollförlust. Sådan ångest påverkar ofta livskvaliteten negativt och även hur man fungerar i vardagslivet tillsammans andra människor. När sambandet mellan ångestupplevelsen och det som har framkallat den inte är så tydligt (eller medvetet) talar man om sjuklig ångest.

Då blir ångesten ett symtom i sig själv och framkallar en känsla av hot genom sin egen existens. Bara tanken på ångesten kan alltså ge upphov till mer ångest, precis som smärta föder smärta. Man får ångest av ångesten, även kallat förväntans ångest.

Källa , Livlina.org