Erik heter jag är 32 år gammal född och uppvuxen i Östersund efter att bott många år i Stockholm hamnade jag för 4 år sedan i Borås. 

Jag har alltid varit intresserad och engagerad för sociala arbete och dom utsatta, Efter att uppleft baksidan insåg att jag att jag ville och behövde göra något för att ändra och förändra för dom med psykisk ohälsa och missbruk. 

Jag vill kunna förmedla och vägleda, skapa en debatt om bla den vård som inte fungerar idag, men också berätta om det egna ansvaret som ligger hos varje människa att själv göra förändringen.Med språket och egna erfarenheter hoppas jag kunna förmedla ut ett budskap och kunna lära ut och dela med mig.Psykisk ohälsa finns överallt i alla samhällsklasser det syns inte men vi måste våga prata om det. 

Säljare,Fd hockey tränare, föreläsare 


erikgabrielsson@homtail.com

Instagram gabrielssonerik