FÖRELÄSNINGAR

Psykisk ohälsa är ett av våra störta folkhälsoproblem där det finns en stor okundskap och rädsla bland människor. Man vågar inte prata om det, det är tabu man vill inte fråga man vågar inte, man tar avstånd. Hur ska man hantera,agera mot någon med missbruk eller psykisk ohälsa? 

Jag erbjuder föreläsningar  till föreningar och skolor med även företag. Inspirations föreläsning om mitt egna liv från hockey tränare i Wien till skuldsatt missbrukare och resan till ett nyktert liv och fungerande liv.

Strategier för livet / personlig utveckling -  Hantera livet när det är tufft,motgångar,glädje, Våga tro på sig själv.Rutiner

Alkohol - Insikt, bearbeta,hantera, jobba proaktivt,Signaler, dialog.  

Idrott och psykisk ohälsa - Hur och vilken kunskap finns det, hur hanterar vi problemen, beredskap, rödtråd, information.


KONSULTATION

Behöver din förening hjälp med marknadsföring, Cuper , läger, Rekrytering hör av er!

Efter att ha varit med att starta upp en förening och varit heltidsanställd tränare och jobbat med föreningsutvekling. och ett brett kontakt nätverk besitter jag dom kundskaper för att kunna hjälpa er.

Information och kundskpen kring psykisk ohälsa och idrott är på många håll knapphändig och liten många barn med psykisk ohälsa har idrotten som sin tillflykt tyvärr försvinner många barn pga hantering," kraven" ,dialog,missförstånd. hjälper till med hantering, utbildning, information, vägledning,handledning.

https://attention.se/wp-content/uploads/2016/03/idrottsskrift-slutversion.pdf