FÖRELÄSNINGAR

Psykisk ohälsa är ett av våra störta folkhälsoproblem där det finns en stor okunskap och rädsla bland människor. Vi lever i ett samhälle där stort,bäst, framgång räknas mer än människan hur hanterar vi motgångar ,Kan man ha framgång och må dåligt ? Måste allt vara perfekt,?  Hur ska man hantera,agera mot någon med missbruk eller psykisk ohälsa? 

Jag föreläser för föreningar och skolor med även företag. Inspirationsföreläsning om mitt egna liv från hockey tränare i Wien till skuldsatt missbrukare och resan till ett nyktert liv och fungerande liv. Om hur psykisk ohälsa påverkar en,

 Hur ett företag eller förening kan arbeta förebyggde, Hantera, agera och påverka.

Strategier för livet / personlig utveckling -  Hantera livet när det är tufft,motgångar,glädje, Våga tro på sig själv.Rutiner.

Alkohol - Insikt, bearbeta,hantera, jobba proaktivt,Signaler, dialog.  

Idrott och psykisk ohälsa - Hur och vilken kunskap finns det, hur hanterar vi problemen, beredskap, rödtråd, information.


*OBS alla mina föreläsningar till föreningar e kostnadsfria !


KONSULTATION

Behöver din förening hjälp med marknadsföring, Cuper , läger, Rekrytering hör av er!

Efter att ha varit med att starta upp en förening och varit heltidsanställd tränare och jobbat med föreningsutvekling. och ett brett kontakt nätverk besitter jag dom kundskaper för att kunna hjälpa er.

Information och kundskpen kring psykisk ohälsa och idrott är på många håll knapphändiga och liten,många barn med psykisk ohälsa har idrotten som sin tillflykt tyvärr försvinner många barn pga hantering," kraven" ,dialog,missförstånd. hjälper till med hantering, utbildning, information, vägledning,handledning.