#VÅGAPRATA
#Vågaprata lanserades på  Instagram och Facebook kampanjen för att uppmuntra till att våga prata och berätta om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa finns överallt i alla samhällsklasser den finns närmare dig än du tror. Instagram gabrielssonerik Responsen för #vågaprata har varit bra och fått genomslagskraft bland  idrottsföreningar men även media har uppmärksammat.

#vågaprata säljer inget merchandise, verken ber eller samlar in pengar utan det är så enkelt att lyfta psykisk ohälsa i alla dess former genom att manifistera med #vågaprata på social medier och självklart börja våga prata om psykisk ohälsa.


https://www.bt.se/boras/vaga-prata-kampanj-om-pyskisk-ohalsa/

https://p4dela.sverigesradio.se/?id=6866

https://www.gp.se/livsstil/hälsa/fanns-alltid-tillfällen-för-erik-att-ta-ett-glas-alkohol-1.5513928